top of page

REGULAMIN PROMOCJI „ZBIERAJ PIECZĄTKI I ODBIERAJ NAGRODY - LODY”

 1. Organizatorem promocji jest Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke, zarejestrowana pod adresem ul. Wejherowska 24 84-100 Puck, zwana dalej Organizatorem.

 2. Promocja jest skierowana do osób dokonujących zakupów w lokalach Cukierni Hintzke, zwanych dalej Klientami.

 3. Organizator udostępnia Klientowi kupon o określonym przez Organizatora wzorze. Na kuponie sprzedawca w Cukierni Hintzke będzie przybijał pieczątki. Wzór pieczątki jest określany przez organizatora i może się zmieniać.

 4. Kupon pozostaje własnością Organizatora i zabrania się powielania jego wzoru bez zgody Organizatora.

 5. Okres w jakim kupon zachowuje ważność określa zapis na kuponie. Okres ten może zostać zmieniony w każdej chwili jednostronną decyzją Organizatora.

 6. Każdy kupon posiada unikalny numer kontrolny.

 7. Za każdy zakupiony lód, o dowolnej ilości gałek, przysługuje 1 pieczątka. Po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek Klient może skorzystać z promocji.  

 8. Po zebraniu 4 pieczątek, Klient może skorzystać z rabatu -50% na zakup 5. loda z dowolną ilością gałek, za co dostaje 5. pieczątkę.

 9. Po zebraniu 9 pieczątek, Klient może odebrać 1 gałkę dowolnego loda gratis, za co dostaje 10. pieczątkę.  

 10. Po zebraniu 10 pieczątek kupon zostaje zatrzymany przez sprzedawcę w Cukierni Hintzke.

 11. Organizator nie daje możliwości łączenia pieczątek z kilku kuponów w jeden kupon.

 12. W przypadku podejrzenia fałszerstwa kuponów lub pieczątek Organizator lub sprzedawca w Cukierni Hintzke może zadecydować o niezrealizowaniu kuponu. Od takiej decyzji Klient może się odwołać, pisząc wiadomość pod adres e-mail: biuro@cukierniahintzke.pl

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz zakończenia promocji, w dowolnym czasie.

 14. Klienci decydujący się wziąć udział w promocji oświadczają, że akceptują powyższy regulamin i będą się do niego stosować bezwarunkowo.

REGULAMIN PROMOCJI „ZBIERAJ PIECZĄTKI I ODBIERAJ NAGRODY - KAWA”

 1. Organizatorem promocji jest Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke, zarejestrowana pod adresem ul. Wejherowska 24 84-100 Puck, zwana dalej Organizatorem.

 2. Promocja jest skierowana do osób dokonujących zakupów w lokalach Cukierni Hintzke, zwanych dalej Klientami.

 3. Organizator udostępnia Klientowi kupon o określonym przez Organizatora wzorze. Na kuponie sprzedawca w Cukierni Hintzke będzie przybijał pieczątki. Wzór pieczątki jest określany przez organizatora i może się zmieniać.

 4. Kupon pozostaje własnością Organizatora i zabrania się powielania jego wzoru bez zgody Organizatora.

 5. Okres w jakim kupon zachowuje ważność określa zapis na kuponie. Okres ten może zostać zmieniony w każdej chwili jednostronną decyzją Organizatora.

 6. Każdy kupon posiada unikalny numer kontrolny.

 7. Za każdą zakupioną kawę, o dowolnej wielkości i składzie, przysługuje 1 pieczątka. Po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek Klient może skorzystać z promocji.  

 8. Po zebraniu 3 pieczątek, Klient może otrzymać darmowy syrop smakowy jako dodatek smakowy do zakupu 4. kawy z oferty Cukierni Hintzke, za co dostaje 4. pieczątkę.

 9. Po zebraniu 6 pieczątek, Klient może skorzystać z rabatu -50% na zakup 7. kawy, za co dostaje 7. pieczątkę.

 10. Po zebraniu 9 pieczątek, Klient może odebrać 1 kawę gratis, za co dostaje 10. pieczątkę.

 11. Rabat na kawę dotyczy jedynie kawy standardowej z oferty Cukierni Hintzke, w dowolnej wielkości, na miejscu lub na wynos. Rabat ten nie dotyczy dodatków wybranych przez klienta przy zakupie kawy, takich jak np.: syropy smakowe, bita śmietana, dodatkowe ristretto lub espresso, mleko sojowe, bez laktozy, kokosowe lub migdałowe.   

 12. Po zebraniu 10 pieczątek kupon zostaje zatrzymany przez sprzedawcę w Cukierni Hintzke.

 13. Organizator nie daje możliwości łączenia pieczątek z kilku kuponów w jeden kupon.  

 14. W przypadku podejrzenia fałszerstwa kuponów lub pieczątek Organizator lub sprzedawca w Cukierni Hintzke może zadecydować o niezrealizowaniu kuponu. Od takiej decyzji Klient może się odwołać, pisząc wiadomość pod adres e-mail: biuro@cukierniahintzke.pl

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz zakończenia promocji, w dowolnym czasie.

 16. Klienci decydujący się wziąć udział w promocji oświadczają, że akceptują powyższy regulamin i będą się do niego stosować bezwarunkowo.

bottom of page